FORMACIÓ BÀSICA     
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Introducció Universitària i Comunicació  Introducción Universitaria y Comunicación Introduction to the University and Communication 
Llengua Catalana  Lengua Catalana Catalan Language 
Llengua Espanyola  Lengua Española Spanish Language 
Idioma: Català Idioma: Catalán Language: Catalan
Informàtica i Documentació  Informática y Documentación Computing and Documentation 
Idioma Modern: Immersió  Idioma Moderno: Inmersión Modern Language: Immersion 
Idioma V (alemany, anglès, francès, LSC i d'altres)  Idioma V (alemán, inglés, francés, LSC y otros) Language V (German, English, French, CSL and others) 
Estudi de Casos: Llengües i Societat  Estudio de Casos: Lenguas y Sociedad Case Studies: Languages and Society
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Estudi de Casos: Llengües i Educació Estudio de Casos: Lenguas y Educación Case Studies: Languages and Education 
Idioma I (alemany, anglès, francès, LSC i d'altres) Idioma I (alemán, inglés, francés, LSC y otros) Language I (German, English, French, CSL and others)
Idioma II (alemany, anglès, francès, LSC i d'altres)  Idioma II (alemán, inglés, francés, LSC y otros) Language II (German, English, French, CSL and others) 
Idioma III (alemany, anglès, francès, LSC i d'altres)  Idioma III (alemán, inglés, francés, LSC y otros) Language III (German, English, French, CSL and others) 
Idioma IV (alemany, anglès, francès, LSC i d'altres)  Idioma IV  (alemán, inglés, francés, LSC y otros) Language IV (German, English, French, CSL and others) 
Estudi de Casos: Llengües i Ment  Estudio de Casos: Lenguas y Mente Case Studies: Languages and the Mind
Idioma VI (alemany, anglès, francès, LSC i d'altres)  Idioma VI (alemán, francés, inglés, LSC y otros) Language VI (German, English, French, CSL and others) 
Ús Comparat Català - Espanyol  Uso Comparado Catalán-Español Comparative Catalan - Spanish Use 
Idioma: Català II  Idioma: Catalán II Language: Catalan II 
Estudi de Casos: Llengües i Empresa  Estudio de Casos: Lenguas y Empresa Case Studies: Languages and Business 
Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia  Estudio de Casos: Lenguas y Tecnología Case Studies: Languages and Technology 
Lingüística I  Lingüística I Linguistics I 
Lingüística II  Lingüística II Linguistics II 
Idioma: Producció I  Idioma: Producción I Language: Production I 
Idioma: Producció II  Idioma: Producción II Language: Production II 
Traducció Traducción Translation
Llengua, Comunitat i Ideologia  Lengua, Comunidad e Ideología Language, Community and Ideology 
Mètodes Empírics per a l'Estudi del Llenguatge  Métodos Empíricos para el Estudio del Lenguaje Empirical Methods for Studying Language 
Estructura de les Llengües  Estructura de las Lenguas Structure of Languages 
Textos d'Especialitat i Terminologia  Textos de Especialidad y Terminología Specialist Texts and Terminology 
Edició i Revisió  Edición y Revisión Editing and Proofreading 
Cognició i Llengües  Cognición y Lenguas Cognition and Languages 
El Significat en les Llengües  El Significado en las Lenguas Meaning in Languages 
Anàlisi Lingüística i Corpus  Análisis Lingüístico y Corpus Linguistic Analysis and Corpus 
Idioma: Redacció i Traducció I (alemany, francès, anglès, LSC i d'altres) Idioma: Redacción y Traducción I (alemán, francés, inglés, LSC y otros) Language: Writing and Translation I  (German, English, French, CSL and others)
Idioma: Redacció i Traducció II (alemany, francès, anglès, LSC i d'altres) Idioma: Redacción y Traducción II (alemán, francés, inglés, LSC y otros) Language: Writing and Translation II  (German, English, French, CSL and others)
Intercomprensió Intercomprensión Intercomprehension