FORMACIÓ BÀSICA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Construcció i Anàlisi d'Indicadors Socials  Construcción y Análisis de Indicadores Sociales Construction and Analysis of Social Indicators 
Introducció a la Ciència Política  Introducción a la Ciencia Política Introduction to Political Science 
Introducció a la Història de les Societats Contemporànies  Introducción a la Historia de las Sociedades Contemporáneas Introduction to the History of Contemporary Societies 
Introducció a les Relacions Internacionals  Introducción a las Relaciones Internacionales Introduction to International Relations 
Introducció a la Sociologia  Introducción a la Sociología Introduction to Sociology 
Introducció al Dret  Introducción al Derecho Introduction to Law 
Actors i Institucions Polítics  Actores e Instituciones Políticos  Political Actors and Institutions 
Eines Matemàtiques i Informàtiques d'Anàlisi Política  Herramientas Matemáticas e Informáticas de Análisis Político Mathematics and Computer Tools in Political Analysis 
Introducció a l'Administració Pública  Introducción a la Administración Pública Introduction to the Public Administration 
Introducció a l'Economia  Introducción a la Economía Introduction to Economics 
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Anàlisi de Dades  Análisis de Datos Data Analysis 
Dret Constitucional  Derecho Constitucional Constitutional Law 
Política Espanyola i Catalana Política Española y Catalana Spanish and Catalan Politics
Relacions Internacionals Contemporànies Relaciones Internacionales Contemporáneas Contemporary International Relations
Dret Administratiu Derecho Administrativo Administrative Law
Economia i Hisenda Economía y Hacienda Economics and Public Finance 
Tècniques d'Investigació Qualitatives  Técnicas de Investigación Cualitativas Qualitative Research Techniques 
Estadística Estadística Statistics
Estructura Social Estructura Social Social Structure
Política Comparada I Política Comparada I Comparative Politics I
Polítiques Públiques I Políticas Públicas I Public Policies I
Tècniques d'Investigació Quantitatives Técnicas de Investigación Cuantitativas Quantitative Research Techniques 
Història del Segle XX Historia del Siglo XX History of the 20th Century
Política Comparada II Política Comparada II Comparative Politics II
Comportament Polític i Opinió Pública Comportamiento Político y Opinión Pública Political Behaviour and Public Opinion
Teoria Política I Teoría Política I Political Theory I
Economia del Sector Públic Economía del Sector Público Public Sector Economics
Política Europea Política Europea European Politics 
Gestió Pública Gestión Pública Public Management
Teoria de l'Acció Col·lectiva Teoría de la Acción Colectiva Theory of Collective Action
Història Econòmica Historia Económica Economic History 
Economia i Democràcia Economía y Democracia Economics and Democracy
Partits Polítics i Organitzacions d'Interessos Partidos Políticos y Organizaciones de Intereses Political Parties and Stakeholder Organisations
Teoria de les Institucions Polítiques Teoría de las Instituciones Políticas Theory of Political Institutions
Teoria Política II Teoría Política II Political Theory II
Polítiques Públiques II Políticas Públicas II Public Policies II