La FCSV, compartint les directrius de l'EEES, fomenta la mobilitat dels estudiants. A més dels programes tradicionals oficials, el centre estimula la realització d'estades de recerca o clíniques durant els mesos d'estiu.

A la FCSV hi ha tres programes diferents sobre aquestes estades, que poden ser organitzades per l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), per la Facultat i per iniciativa del mateix estudiant.

Si l'alumne que ha fet una estada compleix certs requisits obté un certificat oficial acreditatiu del centre.

PDF document

Requisits per obtenir reconeixement per estades de recerca, laboratori o clíniques durant l'estiu de 2013-2014

 

Fins a l'actualitat, el resultat d'aquesta iniciativa ha estat molt positiu, ja que al voltant del 90% dels nostres graduats van fer una estada de recerca o clínica durant els seus estudis, en molts casos en centres prestigiosos a l'estranger.