CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA CURS 2022-2023

Avís Medicina!

En aquesta convocatòria s'admetrà als estudiants en el pla d'estudis vigent del Grau en Medicina.

Aquest pla d'estudis es va posar en marxa en el curs 2021-2022. D'acord amb el seu calendari de desplegament, en el curs 2022-2023 només s'impartirà docència de les assignatures de primer i segon curs, i només es podran efectuar reconeixements d'assignatures d'aquests dos cursos i/o crèdits optatius.

 • Llista provisional d'admesos i exclosos en la convocatòria: a partir del 28 d'abril del 2022

Biologia Humana

Medicina

Medicina, esmenada el 3 de maig del 2022

Medicina - Esmenada 5 de maig del 2022

Els candidats exclosos tenen de termini per presentar la documentació que manca fins el 12 de maig del 2022

 • Llista definitiva d'admesos i exclosos en la convocatòria: a partir del 16 de maig del 2022

Medicina

 • Resolució fase 1 de valoració documentació: a partir del 30 de maig del 2022

Medicina

 • Resolució fase 2 de reconeixement de crèdits: a partir del 20 de juny del 2022

Medicina

48792472L

79167886T

L376729

77243780M

Resolució del reconeixement de crèdits: seleccioneu el document i com a contrasenya introduïu la data de naixement amb el format ddmmaaaa

 • Pagament reserva de plaça: del 21 al 23 de juny del 2022
 • Resolució fase 2 de reconeixement de crèdits de candidats a la llista d'espera: 6 de juliol del 2022

44735813P

Resolució del reconeixement de crèdits: seleccioneu el document i com a contrasenya introduïu la data de naixement amb el format ddmmaaaa

Pagament de reserva de plaça 7 i 8 de juliol del 2022

 • Resolució fase 2 de reconeixement de crèdits de candidats a la llista d'espera el 20 de setembre del 2022

J745485

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA CURS 2022-2023

Oferta de places: 4 per grau en Biologia Humana

 • Llista provisional d'admesos i exclosos en la convocatòria: a partir del 4 de juliol del 2022
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos en la convocatòria: a partir del 18 de juliol del 2022
 • Resolució fase 1 de valoració de documentació: a partir del 29 de juliol del 2022
 • Resolució fase 2 d'admissió i reconeixement de crèdits: a partir del 13 de setembre del 2022

47432099G

Resolució de reconeixement de crèdits: seleccioneu el document i com a contrasenya introduïu la data de naixement amb el format ddmmaaaa

 • Pagament de reserva de plaça: del 14 al 16 de setembre del 2022
 • Matrícula: a concretar