Sessió d'Innovació i Qualitat (juny 2024)- RESUM

AI in teaching: Good practices, challenges and opportunities (juny de 2023)- RESUM

VI Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP-DTIC (març de 2019)- RESUM - PROGRAMA

V Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP-DTIC (març de 2018)- RESUM- PROGRAMA

IV Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP-DTIC (març de 2017)- RESUM- PROGRAMA

III Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP-DTIC (març de 2016)- RESUM- PROGRAMA

II Jornada d'Innovació Docent a l'ESUP (març de 2015)- RESUM- PROGRAMA 

Jornada d'Innovació Docent a l'ESUP (març de 2014)- RESUM- PROGRAMA

 

 

VI Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP/DTIC

29.04.2019

 

Dilluns 18 de març de 2019 va tenir lloc la VI Jornada d'Innovació Docent i Qualitat al DTIC / ESUP, organitzada per la Unitat de Suport a la Qualitat i Innovació de l'ESUP / DTIC, amb gairebé una trentena de persones entre membres del professorat i becaris de docència del DTIC / ESUP. Seguint l'esperit d'edicions anteriors de les Jornades (vegeu-ne aquí els resums i programes), l'objectiu principal va ser compartir dades i informacions sobre diversos estudis realitzats per la USQUID i, sobretot, facilitar un temps i un espai compartits amb els membres del centre per posar en comú i debatre conjuntament les inquietuds relacionades amb la docència, la innovació i la qualitat, i reflexionar-hi.

La Jornada, que es va desenvolupar entre les 10.00 i les 13.00 h, va ser dinamitzada (com és habitual) per la subdirectora de docència de l'UCA ESUP / DTIC i directora de la USQUID, Davinia Hernández-Leo, i va constar de cinc sessions: "Docència, qualitat i innovació a l'UCA EiTIC", "Compartir inquietuds i problemàtiques relacionades amb la docència", "Desenvolupament i avaluació de les assignatures", "Accions en assignatures: mètodes i eines per facilitar l'aprenentatge" i "Discussió i reflexió conjuntes".

Sessió 1: "Docència, qualitat i innovació a l'UCA EiTIC"

Aquesta primera part de la Jornada, presentada per Davinia Hernández-Leo i Verónica Moreno (USQUID ESUP / DTIC), es va centrar, bàsicament, en presentar de manera general els estudis duts a terme enguany per la USQUID, que s'han concretat en una anàlisi de l'ús de l'aprenentatge híbrid (blended learning), en la docència dels nostres estudis de grau, en una anàlisi del rendiment en els TFG i en la seva distribució en funció de l'àrea o tema. Durant aquesta primera sessió també es van mencionar els processos de qualitat (seguiment i acreditació) de les titulacions del centre i es van mostrar els premis i reconeixements més significatius de les accions d'innovació dutes a terme pel professorat de l'UCA. Es van compartir els resultats generals de participació en AVALDO d'enguany, així com les modificacions realitzades en l'enquesta quant al contingut. En darrer lloc, es van dedicar uns minuts a recordar als assistents que poden dirigir qualsevol mena de dubte o comentari a la pedagoga del centre ([email protected]) en cas que tinguin a classe estudiants amb necessitats educatives especials de qualsevol mena.

Sessió 2: "Compartir inquietuds i problemàtiques relacionades amb la docència"

Al llarg d'aquesta sessió, a la qual es va dedicar bona part de la Jornada, van sorgir diversos aspectes que després es van traslladar a les comissions i als responsables oportuns. Així mateix, algunes de les idees extretes es van plantejar com a projectes potencials per a la convocatòria PlaCLIK 2019-2020 de la UPF. Algunes de les temàtiques i temes recollits durant la sessió fan referència a assistència a classe, oportunitats i riscos de l'ús en l'aula del mòbil enfront de l'ordinador portàtil, experiència de la docència en aules electrificades amb myApps, tensió entre el pes de l'avaluació contínua i l'avaluació global de les assignatures, concretament en referència a la dificultat o rellevància de completar i millorar la implicació de l'alumnat en el procés d'aprenentatge, etc.

Sessió 3: "Desenvolupament i avaluació de les assignatures"

Aquesta secció va estar a càrrec del professor Alfonso Martínez, coordinador de les assignatures comunes del primer curs dels graus TIC del centre. El professor va presentar algunes dades referents al rendiment d'algunes assignatures de primer curs en funció de diverses variables (via d'accés, nota de tall). A partir de la presentació es va generar una discussió entre els assistents sobre l'objecte i l'objectiu d'aquest tipus d'anàlisi, així com la necessitat de plantejar anàlisis complementàries que permetin entendre amb més rigor la informació que s'obté d'aquestes estadístiques i prediccions.

Sessió 4: "Accions en assignatures: mètodes i eines per facilitar l'aprenentatge"

En aquesta sessió els professors de l'assignatura Àlgebra Luis Morís, Adrián Martín i Vanesa Daza van explicar l'ús d'SLACK com a eina de comunicació i coordinació entre el professorat. Valoren SLACK com una eina més ordenada que el correu electrònic o d'altres, com ara Whatsapp, ja que permet d'etiquetar fils de converses, establir missatges prioritaris, etc. Globalment, l'ús que el professorat en fa és molt positiu. El professorat d'Àlgebra també va presentar l'experiència de MATEscape, basada en una activitat del tipus joc d'escapisme, on l'alumnat, per equips, havia de resoldre una sèrie de problemes d'àlgebra per aconseguir superar el repte plantejat.

En el marc de l'assignatura Transmissió Digital de Dades, el professor Josep Font va compartir amb els assistents la seva experiència pel que fa a l'avaluació continuada en aquesta assignatura i va fer-ne èmfasi en les debilitats i els punts febles per generar un debat reflexiu entre els assistents.

Sessió 5: "Discussió i reflexió conjunta"

Finalment, es va tancar la Jornada amb un resum dels temes tractats i compartits, així com de les línies de treball potencials en relació amb aquest temes. Es va recordar que la USQUID / DTIC està a disposició de tothom que necessiti suport en qüestions d'innovació i qualitat de la docència pròpia. Com a tancament de la Jornada, es va agrair la participació de tots els presents.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

L’Equip d’Innovació de l'UCA ETIC actualitza el llistat de Jornades d’Innovació Docent!

05.08.2020

 

L’Equip d’Innovació de la UCA ETIC ha actualitzat el llistat de Jornades d'Innovació Docent relacionades amb l’àmbit TIC. Aquest llistat inclou les dates de les Jornades i el respectiu link al congrés. Consulta’l aquí.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact