Vés enrere Anàlisi en termes de rendiment del TFG (dades 2017-2018)

Anàlisi en termes de rendiment del TFG (dades 2017-2018)

01.02.2019

 

La USQUID de l’EiTIC ha desenvolupat un estudi sobre el rendiment del TFGs (2017-2018). Seguidament exposem les dades més rellevants, tot exposant els resultats globals, en primera instància, i, posteriorment, una anàlisi de les dades segons el grau.

Pel que fa a les dades generals:

 • La nota mitjana és 7,80/10.
 • La moda es concentra en el 10/10, essent la desviació d'1,29, 0,3 punts més baixa que l’enregistrada en la promoció anterior.

Quant a les dades específiques segons els graus, s’observa:

 • En el cas del GEI:
  • La nota mínima enguany ha estat de 5/10.
  • La moda de 9/10 (augmentant en un punt respecte al curs anterior, quan va ser de 8/10).
  • La nota mitjana ha passat de 8,24 (2016-2017) a 7,87 (2017-2018), observant també un augment de 0,27 en la desviació que se situa en 1,53.
 • En el cas del GET:
  • El rang de notes se situa entre 5-10.
  • La nota mitjana ha pujat més de 0,4 punts respecte al curs passat, sent enguany de 8,22/10. S’observa també un lleuger augment de la desviació (+0,18 punts ) que assoleix enguany un valor d'1,54.
 • En el cas del GESA:
  • La nota mitjana ha disminuït lleugerament fins a 8,15/10, (sent 8,21/10 el valor assolit el curs passat); tot i així, cal remarcar que la desviació ha disminuït en fins a 1,19 (el curs passat aquest valor fou d'1,34). Per tant, tot i que la nota mitjana és menor, hi ha més homogeneïtat en els resultats enregistrats.
  • La nota mínima ha incrementat en +0,7 punts, passant de 5 a 5,7.
  • La moda es manté en el 9/10.
  • La desviació ha disminuït en -1,5 punts (1,19) respecte a l’any anterior.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact