Vés enrere 10/10/2023 Lliçó inaugural del curs acadèmic 2023-2024, a càrrec de Lluís Payrató

10/10/2023 Lliçó inaugural del curs acadèmic 2023-2024, a càrrec de Lluís Payrató

Títol: "Lingüística aplicada: un món i un munt d’aplicacions", a càrrec de Lluís Payrató, catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona

04.10.2023

 

 

Dia: 10 d'octubre del 2023
Hora: 12.30
Lloc: auditori del Campus del Poblenou - edifici 52. Roc Boronat UPF 

Resum: 
Com és obvi, el que caracteritza la lingüística aplicada enfront d’altres orientacions o concepcions de la lingüística (o les ciències del llenguatge) és justament el concepte d’aplicació, que es pot concebre com un procés (i un conjunt de mecanismes) de mediació entre la teoria i la praxi. 

Al costat d’aquesta característica, la lingüística aplicada necessita sempre basar-se en una anàlisi crítica, i el seu objectiu, sigui en camps de coneixement més generals o bé més restringits, es la solució de determinats problemes que sorgeixen en la pràctica comunicativa. Amb aquest plantejament resulta obvi també que la lingüística aplicada genera una dimensió professional i que cada vegada s’eixampla més, en el sentit genèric, i es fa més especialitzada, en el sentit específic dels terrenys d’anàlisi i aplicació.

Tot aquest procés es pot observar fàcilment si es parteix de les primeres intuïcions o concepcions de la lingüística aplicada (difícils de datar, però que tenen ja al voltant de cent anys), com per exemple la distinció de Hermann Collitz ("The Scope and Aims of Linguistic Science"), al primer número de la revista Language (1925). També si es van recorrent els diferents apartats dels congressos de la disciplina (des del primer, celebrat a Nancy l’any 1969, fins a l’últim i ben recent de Lió, 2023). O bé encara si s’observen i es descriuen directament les tasques professionals que ara mateix són en mans de lingüistes, recollides en alguns manuals.

El recorregut i l’exemplificació d’aquestes tasques pròpies de lingüistes professionals centra un terreny que se situa entre la teoria i la pràctica, entre el cientifisme i l’humanisme, la versatilitat i l’especialització, però que sempre té com a teló de fons la comunicació humana, el conjunt de complexos problemes i aspectes particulars que l’envolten, i la voluntat d’analitzar-los críticament a la recerca, quan cal, de solucions pertinents.


Lluís Payrató Giménez (Barcelona, 1960) és doctor en Filologia Catalana (1989) i, des del 2007, catedràtic de Lingüística Aplicada Catalana i Pragmàtica del Català del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Des del 2023 és membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Ha treballat en diversos camps de la pragmàtica, l’anàlisi del discurs, l’etnografia de la comunicació i la lingüística aplicada, especialment pel que fa a qüestions relacionades amb la llengua oral col·loquial i la comunicació no verbal i multimodal. Ha estat investigador principal de diversos projectes de recerca (VARCOM, 2001-2004; PRAGMAESTIL, 2005-2008; COHESTIL, 2009-2011; GRAMPINT, 2015-2018) i ha col·laborat en la coordinació, des del seu inici el 1989, del grup de recerca GrEPAD (Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs). Des de l’any 2013 coordina el grup consolidat de recerca GEV-UB (Grup d’Estudis de la Variació).

És autor de nombrosos articles en revistes especialitzades i, entre els seus llibres, destaquen La interferència lingüística (1985), Català col·loquial (1988). De professió, lingüista (1997; en castellà, 1998/2003), Pragmàtica, discurs i llengua oral (2003), El gest nostre de cada dia (2013) i Introducción a la pragmática (2018). Conjuntament amb Maria Casals ha coordinat i redactat el Llibre d’estil de Santillana/Grup Promotor (2003/2014/2019). Amb Josep M. Cots ha editat el volum The Pragmatics of Catalan (2011) i amb Ignasi Clemente ha publicat Gestures We Live By (2020).

Lluís Payrató (filòleg i lingüista, catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona) va ser l'encarregat d'inaugurar oficialment el curs acadèmic 2023-2024 de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Ho va fer impartint la lliçó “Lingüística aplicada: un món i un munt d’aplicacions", a l'auditori del campus del Poblenou el 10 d'octubre del 2023.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact