Què hi trobareu

És possible que en la vostra recerca recopileu o necessiteu tractar dades de caràcter personal, és a dir, dades que  identifiquen o poden identificar persones concretes de manera directa o indirecta. La UPF és responsable dels tractaments de dades personals de la Universitat. En aquest sentit, tal i com indica l'article 6.1 de la Resolució del de 4 de desembre de 2018 de mesures organitzatives en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal a la UPF: "en el cas que l’execució d’un projecte de recerca impliqui un tractament de dades de caràcter personal per part de la Universitat, l’Investigador Principal del projecte en serà el responsable de l’execució"                             

En aquesta pàgines trobareu informació sobre les qüestions a tenir en compte en els vostres projectes de recerca per tal de fer un ús de les dades d'acord amb la legislació aplicable i la normativa pròpia de la UPF.

Si el vostre projecte genera altres tipus de dades, us pot interessar consultar la guia Dades de recerca: Suport en la planificació i difusió

 

Consulta també

 

Conceptes bàsics

Qüestions a tenir en compte en els projectes de recerca