Vés enrere La Pompeu Fabra ha aconseguit vuit doctorats industrials en la convocatòria del 2017

La Pompeu Fabra ha aconseguit vuit doctorats industrials en la convocatòria del 2017

Sis d'aquests ajuts han estat concedits en la darrera resolució, en el marc de la iniciativa de la Generalitat de Catalunya, i repartits entre els programes de doctorat de la UPF dels àmbits de la biomedicina, lesTIC i la comunicació.

01.03.2018

 

La UPF ha obtingut vuit ajuts de doctorat industrial en el global de les diverses resolucions sorgides de la convocatòria 2017 del programa gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que vol afavorir la transferència de coneixement al sector productiu.

Sis d’aquests ajuts corresponen a la darrera resolució, que es va donar a conèixer el mes de gener del 2018, i estan vinculats als àmbits de la biomedicina (3), les TIC (2) i la comunicació (1).

Amb aquests vuit projectes aconseguits durant l’any passat, presentats per l'Escola de Doctorat, la Universitat suma un total de 26 casos d’èxit des que l’any 2013 es va posar en marxa el Pla de Doctorats Industrials.

Els 26 projectes finançats fins ara es reparteixen entre els següents programes de doctorat de la Universitat: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (10), Biomedicina (9), Dret (4), Comunicació (2) i Traducció i Ciències del Llenguatge (1).

Quatre projectes en modalitat de cofinançament, tres en biomedicina i un en comunicació

Si ens centrem en el grup de projectes finançats en la darrera resolució del 2017, tant els que estan circumscrits al programa de doctorat en Biomedicina com el vinculat al programa de doctorat en Comunicació, tenen una durada de tres anys. Tots estan dotats amb 33.960 euros i es troben dins de la modalitat de cofinançament, que inclou les despeses de mobilitat i matrícula del doctorand i finançament per al grup de recerca.

Els tres nous projectes del programa de doctorat en Biomedicina

“AppSalut” és un projecte que es portarà a terme a la Fundació TIC Salut Social. El doctorand serà Francesc López, i tindrà com a director de tesi Vicente Ortún, professor del Departament d’Economia i Empresa i investigador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF).

El portal AppSalut és un aparador d’aplicacions de salut i de benestar social per ajudar la ciutadania a fer-la coresponsable de la seva salut. El projecte consistirà a aproximar l’efecte de l’ús d’aquestes apps en la salut dels usuaris mitjançant la relació de la informació que es reculli amb les dades del programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS).

Play Molecule: Developing a web platform for biomedical applications” anirà a càrrec del doctorand Alejandro Varela, que tindrà com a director de tesi Gianni de Fabritiis, professor d’investigació ICREA-UPF i director del Grup de Recerca en Biofísica Computacional del DCEXS.

El projecte, que es farà amb l’empresa Acellera Labs, consistirà en el desenvolupament de noves eines bioinformàtiques estructurals i la seva implementació a playmolecule.org, una plataforma en línia que ofereix solucions bioinformàtiques a problemes comuns en aquest camp.

Pau Rodríguez, sota les directrius del professor Luis Pérez Jurado, investigador del Grup de Recerca en Genètica Humana del DCEXS, és el doctorand que desenvoluparà el projecte “Development of hipersensitive next generation sequencing methods for the detection of ultra rare genetic variants in blood plasma”, en el marc de l’empresa qGenomics.

La recerca es proposa desenvolupar mètodes que permetin identificar mutacions a molt baixa freqüència per mitjà de la supressió del soroll associat a les tècniques de seqüenciació massiva actualment en ús. L’assoliment d’aquest objectiu ha de passar pel desenvolupament de nous protocols i reactius, per preparar llibreries i nous programes bioinformàtics.

Una recerca sobre la personalització, projecte del programa de doctorat en Comunicació

L’únic projecte concedit al programa de doctorat en Comunicació, titulat “El relato autobiográfico en campaña electoral”, el portarà a terme Santiago Castelo, i tindrà com a director de tesi Carles Pont, professor del Departament de Comunicació i investigador del Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM).

Juntament amb l’empresa Ideograma, la recerca girarà al voltant de l’estudi del relat autobiogràfic, una de les tendències més habituals que assumeix la personalització autoreferencial, i que els líders polítics han incorporat als seus discursos i estratègies de comunicació. Es tracta de narratives sobre allò privat i íntim que envaeixen l’esfera pública i que dominen bona part de les estratègies de comunicació electoral dels candidats.

Dos nous projectes sobre TIC en la modalitat d’ajuts específics

Els dos nous projectes concedits al programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions es troben dins de la modalitat d’ajut específic (inclouen finançament per a l’estudiant pel que fa a la mobilitat i la matrícula). Ambdós estan dotats amb 8.472 euros i tenen una durada de tres anys.

Un primer projecte és “Contributions to the understanding of tumor eradication by electroporation-based therapies”, del qual Nina Klein en serà la doctoranda, amb Antoni Ivorra, professor del DTIC i investigador del Grup de Recerca en Electrònica Biomèdica (BERG) com a director de tesi.

En el marc de l’Institut für Bildgebende Diagnostik, el projecte d’investigació té com a objectiu comprendre millor els mecanismes d’eradicació tumoral mitjançant les teràpies basades en l’electroporació (un fenomen biofísic en què s’exposa la cèl·lula a camps elèctrics elevats) i està enfocat a obtenir coneixements aplicables a la configuració clínica.

El darrer projecte en TIC és “Deep Lung”, a càrrec del doctorand Xavier Rafel, que tindrà com a director de tesi Miguel Ángel González Ballester, professor d’investigació ICREA-UPF del DTIC i cap del grup de recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBiosys).

El projecte, que el portaran a terme entre la Unitat de Salut d’Eurecat i el grup de recerca SIMBIOsys, vol desenvolupar una eina de diagnosi de càncer de pulmó a partir de la implementació d’un sistema automàtic de detecció de nòduls de pulmó. Aquesta eina pretén millorar la productivitat dels serveis de radiologia i augmentar la taxa de detecció del càncer.

A banda d’aquests sis projectes, completen els vuit obtinguts dins la convocatòria del 2017 els que es van aconseguir a la primera resolució, el juny del 2017, i que són “An optimized post-editing strategy through controlled language and MT customization”, que es desenvoluparà dins el Programa de Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, i “Interactive Machine Learning in online professional networks”, en el marc del programa de doctorat en TIC.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact