El dimecres 26 d'abril del 2017, el Consell de govern va aprovar el Procediment de canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals a la UPF que té per objecte garantir el dret de les persones transsexuals, transgènere i intersexuals a ser anomenades, a la Universitat, amb el nom corresponent al gènere amb què s'identifiquen.

Implica la utilització d'un "nom sentit" que substitueixi el nom legal en tot allò que no tingui implicacions legals a la UPF i que només tingui efectes en procediments interns.

Model de sol·licitud  (cast) (eng)