Aquesta proposta ha de servir per a introduir-se en les Humanitats Digitals, cada vegada més fonamentals pel futur professional i acadèmic. Les Humanitats Digitals són l'aplicació de les noves tecnologies als camps cultural, lingüístic i social. El resultat són maneres noves de crear, organitzar i transmetre coneixement que, eventualment, donen lloc a un nou episteme,  multidisciplinari i transversal. Les Humanitats Digitals requereixen el coneixement d’eines i conceptes tècnics, del llenguatge i metodologies de la cultura, i de l’estudi de la societat. La pràctica de les Humanitats Digitals permet construir un punt de trobada entre el plantejament de qüestions relatives a les ciències humanes i la seva resolució per mitjans digitals.