Professora agregada al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

Llicenciada en Filologia Francesa i Romànica (1996) i en Filologia Catalana (1997) per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va doctorar el 2008 amb una tesi sobre la traducció catalana medieval d’un text poètic francès del segle xv.

Imparteix docència en els àmbits de la traducció humanística i literària, de la literatura francesa, de la literatura catalana i de la traducció i la comparació entre les llengües catalana i espanyola. Les seves línies de recerca són la traducció de poesia, les traduccions medievals i del Renaixement i la traducció i la recepció en l’àmbit literari català del segle xx. Actualment dirigeix el projecte de recerca Dante traduït: traduccions i recepció de la Commedia a l’espanyol i al català (segles xv-xix) (PID2021-123266NB-I00 (UPF) finançat per MICIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE).

Amb més de vint anys d’experiència en el món editorial, s’ha especialitzat en la correcció, l’edició i la traducció de textos literaris. Ha traduït autors clàssics de la literatura francesa, com Émile Zola, Honoré de Balzac, Paul Valéry, Samuel Beckett, Théophile Gautier i Guy de Maupassant, i també autors contemporanis, entre els quals Philippe Delerm, Jérôme Ferrari, Ivan Jablonka i Marie NDiaye. També ha traduït alguns dels noms més destacats de la novel·la gràfica actual, com Riad Sattouf, Catel & Bocquet i Pénélope Bagieu.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 21 60

[email protected]

  Twitter

Recerca