POINTER (Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe)

POINTER (Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe)
patrocinat per la Unió Europea, en el marc de MLAP'94 (Multilingual Action Plan) i coordinat per la University of Surrey.

Aquest projecte, finalitzat l'any 1995, tenia com a objectiu la detecció de necessitats i l'avaluació de la infraestructura de la terminologia a Europa. IULATERM va participar en el subprojecte de formació en terminologia, els resultats del qual es troben a POINTER Technical Reports (1995).