Common Language Resources and Technologies (CLARIN)

Common Language Resources and Technologies (CLARIN)
finançat per la Unió Europea (FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1-212230) i pel Ministeri d'Educació i Ciència (CAC-2007-23).

Durada del projecte: 2008-2010. CLARIN és un projecte de col·laboració europea a gran escala per donar accés genèric a grans bancs de dades lingüístiques (textos, gravacions multimèdia, diccionaris, etc.), així com als instruments d'anàlisi i explotació d'aquestes dades (segmentadors, etiquetadors, analitzadors sintàtics, etc.), a investigadors de diferents àmbits d'Humanitats i Ciències Socials.

Investigadors principals

Dra. Núria Bel.