Arbre de camp

A. MEDI NATURAL (MA)

 • Ciències de la terra
 • Ciències de l'atmosfera
 • Ciències de l'aigua
 • Biologia
 • Ecologia
 • Recursos naturals
 • Energia
 • Desastres naturals
 • Geografia

B. ASSENTAMENTS HUMANS (AH)

 • Ordenació del territori
 • Urbanisme
 • Edificació i vivendes
 • Transport

C. IMPACTE AMBIENTAL (IA)

 • Degradació del medi
 • Contaminació
 • Agents contaminants
 • Efectes de contaminació
 • Residus

D. POLÍTICA I DRET AMBIENTAL (DA)

 • Avaluació ambiental
 • Gestió ambiental
 • Dret ambiental
 • Planificació
 • Organitzacions governamentals

E. CIÈNCIA I TECNOLOGIA AMBIENTAL I ENERGÈTICA (CT)

 • Tractament de l'aigua
 • Tractament de l'aire
 • Energia
 • Tècniques de laboratori
 • Equips
 • Ciència i tecnologia bàsica

F. MEDI SOCIAL I ORGANITZACIONS (MS)

 • Sociologia
 • Demografia
 • Política
 • Educació
 • Salut
 • Cultura
 • Art
 • Organitzacions no governamentals

Assessor: Pau Serra