No s'han trobat resultats

Aguado, Mercedes; Bel, Núria. A Corpus of Spanish clinical records annotated for abbreviation identification. Procesamiento del lenguaje natural 2022; 68( ): 99-109.

Arias Badia B. La accesibilidad de las plataformas de streaming para las personas con pérdida auditiva. Integración: revista sobre discapacidad visual 2022; (102): 38-42.

Pena-Tarradelles, Joana; Bernal, Elisenda. El català a les aules: avaluació de les propostes de política lingüística educativa a Catalunya entre el 2018 i el 2020. Treballs de sociolingüística catalana 2022; 32( ): 17-31.

Aurrekoetxea G, Iglesias A, Clua E, Usobiaga I, Salicrú M. Analysis of Transitional Areas in Dialectology: Approach with Fuzzy Logic. Journal of Quantitative Linguistics 2021; 28(4): 337-355.

Aurrekoetxea Olabarri G, Abasolo J, Clua E, Usobiaga I, Salicrú Pagués M. Hizkuntza-aldagaien aldakortasuna. Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 2021; 118( ): 95-114.

Bernal, Elisenda. El asedio lexicográfico a los derivados predictibles. Revista española de lingüística 2021; 51(1): 79-96.

Bernal, Elisenda; Milà-Garcia, Alba. Breaking the rules: pragmatic connotations of (un)marked uses of final neoclassical combining forms. Catalan Review International Journal of Catalan Culture 2021; 35(1).

Cabré, Teresa; Lorente, Mercè. Panorama teòric de la terminologia actual. Terminàlia 2021; (24).

Cunillera-Domènech, Montserrat; Torner, Sergi; Bach, Carme; Barberà, Gemma; Marfany, Marta; Naro Wirf, Maria. La docència en temps de pandèmia: percepció i valoració per part dels estudiants. Revista del CIDUI 2021; 1(5): 1-17.

da Silva França, F.; Estopà, R.; Bentes, V.. Abbreviations and symbols in discharge reports of patient records. Terminàlia 2021; (23): 17-26.

Estopà, R.. La ciència comença per entendre els termes: diccionaris escolars de ciència. Llengua, societat i comunicació 2021; (19): 46-59.