Curs 2017-2018 Curs 2017-2018

14 i 15 de desembre del 2017

Simposio Internacional: Ciencia y cultura como recursos simbólicos del nacionalismo en la España del siglo XX

Programa (pendent)

Organitza: Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXES)

 

Març 2018

JORNADAS "LA CONTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD CORSARIA: APROXIMACIÓN A LA CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORSARIA EN EL CASO DEL IMPERIO ESPAÑOL EN LA EDAD MODERNA"

Organitza: Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE)

 

19 i 20 d'abril del 2018

Jornada: Viatgers a la Rússia/URSS revolucionària

Organitza: Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS)

 

21, 22 i 23 de maig de 2018

Congrés Internacional: El tráfico ilegal de esclavos en el Atlántico, 1807-1866

Organitza: Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE) i Hutchins Center for African and African American Research (Universitat de Harvard)

 

Data pendent

Jornada Internacional: Always in Minority. Solitary Voices in Hostile Parliaments

Organitza: Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE)

 

Data pendent

Jornada Internacional: Mujeres, migración, pasado y presente. Fuentes para seguirlas

Organitza: Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE)

 

Data pendent

Jornada Internacional: “Fisión” y “fusión” estatal: la construcción de la Unión Europea.

Organitza: Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS)

 

Data pendent

Taller: The Spanish Atlantic and Global Europe: Connections, Encounters, Entanglements in the Long Nineteenth Century

Organitza: Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE).

 

Seminari permanent GRIMSE. Edició 2017-2018

El Seminari permanent del GRIMSE s'ha vingut realitzant de manera continuada durant els darrers cursos acadèmics, a raó d'unes 10/12 sessions per any acadèmic, i ha esdevingut un fòrum reconegut, dins i fora de la UPF, pel que fa a la presentació i discussió de les noves recerques sobre història global i imperial de les societats hispàniques i europees.

Organitza: Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE).