L'objectiu del seminari adreçat als professors d'ensenyament secundari que organitza cada curs l'IUHJVV en col·laboració amb el Departament de Didàctica de la Universitat de Barcelona i una comissió de professors de tot Catalunya és oferir una visió rigorosa i actualitzada sobre temes d'història i sobre problemes mundials actuals, a càrrec de reconeguts especialistes en cadascuna de les matèries que s'hi tracten.

El seminari consta de vuit sessions distribuïdes durant tot el curs. Totes les sessions, llevat de la darrera, constaran d'una exposició i d'un col·loqui posterior que requerirà la participació activa dels assistents. Prèviament es facilitaran materials de lectura o bibliogràfics.

Memòries: