Els projectes de recerca vinculats a l'àmbit acadèmic d’Humanitats tenen com a objectiu aprofundir el coneixement científic en camps i matèries especialitzats. Formats per un equip, dirigit per un investigador principal de la UPF, han obtingut finançament d’institucions europees i dels governs estatal i autonòmic.