Consell de l'IUHJVV

Són membres del Consell de l'Institut d'Història Jaume Vicens i Vives tots els adscrits i els integrants dels grups de recerca.

Càrrecs acadèmics

Director:

Joaquim Albareda

Comissions

La Comissió Permanent estarà formada per:
  • El director o directora, que la presideix. 
  • El coordinador o un representant de cadascun dels grups de recerca adscrits a l’IHJVV. 
  • Un representant dels becaris elegit pels becaris membres de l’Institut.

 

REGLAMENT