El Dr. Josep Fontana i Lázaro ha fet donació a la UPF de la seva biblioteca. La Universitat té el compromís de custodiar-la i a posar-la a disposició de la comunitat universitària en condicions que en garanteixin la integritat i n'evitin la dispersió. Al mateix temps, aquest fons s'enriqueix per les compres que efectua la Biblioteca, així com per altres donacions.

Aquesta col·lecció està a disposició dels usuaris a la Biblioteca de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, en el Campus de la Ciutadella, i es pot consultar al catàleg.

La temàtica principal d'aquest fons és la història moderna i contemporània d'Europa i de Catalunya en particular.

Fons especials de l'IUHJVV

Crònica: fullets històrics en el mapa