• Conveni de col·laboració en activitats de formació i recerca amb la Casa de Velázquez 
  • Conveni Erasmus amb la Freie Universität Berlin
  • Conveni de col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya
  • Conveni de col·laboració amb l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche
  • Conveni de col·laboració amb el Memorial Democràtic
  • Convention spécifique de collaboration entre l'Université Pompeu Fabra et la Casa de Velazquez pour l'organisation d'activités conjointes
  • Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Solidaritat UB- Observatori Europeu de Memòries