Curso de Inmersión en Español

Ver video

Centro Acreditado por el Instituto Cervantes

Más información

Curso de Inmersión en Español (CIE)

El Curso de Inmersión en Español (CIE) és un programa a mida intensiu d’espanyol destinat a estudiants internacionals que tinguin un nivell A2 d’espanyol i que estiguin interessats a assolir el nivell avançat (B2 MECR) o superior (C1 MECR) de la llengua en finalitzar l’any acadèmic per poder optar a estudis de grau o màster a Espanya.

Aquest programa dissenyat i impartit per IDIOMES UPF, centre d’idiomes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, i avalat pel segell de qualitat de l’Instituto Cervantes, ofereix als estudiants la possibilitat de fer avançar d’una manera molt significativa el seu nivell d’espanyol i, a més, conèixer i gaudir de les instal·lacions i ubicació de la prestigiosa Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El programa CIE ha estat organitzat conjuntament amb HANGZHOU CERVANTES EDUCATION TECHNOLOGY, una agència col·laboradora d’Idiomes UPF a la Xina, que ofereix serveis complementaris a aquest programa, com ara allotjament, sortides culturals, etc.


Característiques del curs

 • Duració: d’octubre de 2024 a juny de 2025 (8 mesos en total)
 • Total d’hores: 640 hores (pauses incloses)
 • Horari: de 9.30 a 14.00 hores
  • Classe de gramàtica, expressió i comprensió escrites: de 9.30 a 11.30 hores
  • Classe de destreses orals: de 12.00 a 14.00 hores
 • Format: presencial
 • Lloc: aules equipades dels diversos campus de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

 

Estructura del curs

El programa CIE consta dels mòduls següents: un curs de gramàtica, expressió i comprensió escrites + un curs de destreses orals.

L’orientació del curs de gramàtica, expressió i comprensió escrites és comunicativa, tant en els seus objectius com en la metodologia que segueix. Això vol dir que els objectius i continguts per a cada nivell es fixen en termes de capacitat d’ús de la llengua. A més, la metodologia de treball es basa en la realització d’activitats d’ús i de processos de reflexió sobre la llengua que faciliten la interiorització i el domini de les seves estructures i unitats.

Pel que fa al curs de destreses orals, pretén millorar la competència comunicativa dels alumnes i ampliar el coneixement lèxic i les estratègies discursives per tal que puguin interactuar amb èxit a la vida quotidiana espanyola (nivells bàsic, elemental i intermedi), desenvolupar més fluïdesa oral i assolir més expressivitat i exactitud en una varietat de contexts comunicatius, especialment l’acadèmic, la qual cosa els permetrà assolir una capacitat d’expressió i comprensió orals cada cop més similar a la dels parlants nadius (nivell avançat i superior).

D’altra banda, de manera específica i opcional, s’ofereixen també mòduls de 40 hores sobre aspectes culturales, que són el complement ideal per als estudiants que hi estan interessats i tenen un nivell d’espanyol de B1 MECR. Entre aquesta oferta específica hi ha els cursos següents: Escritura académica en español, Español de negocios, Español a través del cine i Cultura i sociedad en la España actual.

 

Avaluació i certificats del curs

A l’inici del curs, els estudiants faran una prova de nivell d’espanyol per tal de comprovar el seu punt de partida. El ritme dels cursos s’adaptarà en tot moment als estudiants i el resultat final dependrà del seu nivell de partida i del seu rendiment. A més, els estudiants aniran superant progressivament els diversos nivells d’espanyol previstos (des del nivell A2 fins al nivell B2 o C1 MECR). En finalitzar el programa, obtindran un certificat emès per la UPF amb el segell de qualitat de l’Instituto Cervantes amb l’objectiu de deixar constància del nivell d’espanyol que han obtingut.

En la seva progressió, comptaran en tot moment amb l’atenció personalitzada del docent i de la coordinació del programa CIE. A més, podran comptar amb l’acompanyament d’una persona de referència xinesa que estarà amb ells a la UPF durant tota l’experiència.

 

Centre Acreditat per l’Instituto Cervantes

El juny de 2022, després d’un llarg procés d’avaluació, Idiomes UPF va obtenir l’acreditació SACIC, atorgada per l’Instituto Cervantes. Aquesta acreditació avalua, entre moltes altres coses, l’organització i funcionament del centre, la qualitat dels cursos d’espanyol que s’hi ofereixen i les instal·lacions i serveis dels quals disposa la universitat. És l’únic segell de qualitat de l’ensenyament de l’espanyol reconegut en l’àmbit internacional i està avalat per l’Instituto Cervantes, la institució amb més prestigi al món de l’ensenyament de la llengua espanyola.

L’acreditació SACIC d’Idiomes UPF suposa un reconeixement oficial a la feina ben feta, tant del centre com de la Universitat Pompeu Fabra, i una finestra oberta, de caràcter internacional, als cursos de llengües que s’imparteixen a la UPF a través de su centre d’idiomes.

 

Altres avantatges d’aprendre espanyol a Idiomes UPF

 • Professorado nadiu, altament qualificat en Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE) i amb una dilatada experiència en l’àmbit universitari.
 • Universitat Pompeu Fabra, universitat pública de gran prestigi en el context europeo i mundial, que figura com la primera universitat espanyola al Ranking Times Higher Education 2022 (més informació sobre la UPF als rànquings).
 • Campus universitaris cèntrics a Barcelona, i ben comunicats, en un entorn privilegit a prop del mar i de la ciutat.
 • Idiomes UPF, a més de ser centre d’espanyol acreditat per l’Instituto Cervantes, és soci des de fa més de 20 anys de la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), destinada a promoure l’aprentatge i difusió de diverses llengües en l’ensenyament superior.
 • A més, la Universitat Pompeu Fabra és membre de SICELE, una iniciativa multilateral d’institucions d’ensenyament de grau superior de països de parla hispana els integrants de la qual, juntament amb l’Instituto Cervantes, es comprometen a l’harmonització, la transparència i la coherència en el reconeixement mutu del domini de la llengua espanyola com a llengua estrangera.
 • Certificats de finalització del curs emesos por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que inclouen el logo de l’Instituto Cervantes.
 • Cursos basats en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

 

Més informació i inscripció

Les universidades, agències o estudiants individuals interessats en aquest programa poden contactar directament amb la nostra col·laboradora a la China, HANGZHOU CERVANTES EDUCATION TECNOLOGY, enviant un correu electrònic a Rebecca Chen ([email protected]). L’agent els facilitarà informació sobre l’organització dels programes i el procés d’inscripció.

 

Fotos dels nostres alumnes

 


 

 

Opinions dels nostres alumnes