Tria en quina fase et trobes i et mostrarem els recursos de la UPF que t'ajudaran en aquesta fase de la teva recerca.

  1. Convocatòria
  2. Sol·licitud
  3. Execució
  4. Justificació
  5. Difusió
  6. Avaluació

Assessorament tecnològic

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Codi de bones pràctiques científiques

Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP)

Compres d'equipament científic i material fungible de laboratori

Compres d'equipament i programari

Contractació de serveis científics

Contractació d'estabulari

Còpies digitals d'articles del fons de la UPF

Detecció i prevenció de plagi en documents de recerca (Turnitin)

Disc en xarxa

Formació en competència digital

Gestió de dades de caràcter personal a la recerca

Gestionar el procés editorial d'una revista

Gestors de bibliografies

Guies temàtiques

Identificadors de documents

Instal·lació radioactiva

Laboratori de Ciències Experimentals del Comportament (BESLab)

Microdades

Monitorització

Obtenció de documents de fora de la UPF

Organismes genèticament modificats i sales de cultius

Planificar i difondre les dades de recerca

Préstec de documents de la UPF

Préstec de documents entre les universitats catalanes (PUC)

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món

Prevenció de riscos i salut laboral

Propietat industrial i intel·lectual dels resultats

Propietat intel·lectual en la publicació científica

Recerca i innovació responsables (RRI)

Recursos humans

Repositoris de codi

Seguiment econòmic dels ajuts: IRIS

Serveis científico-tècnics (Campus del Mar)

Serveis Web

Supercomputació

Virtualització