Recursos digitals

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Guies temàtiques

Microdades

Préstec i obtenció de documents

Còpies digitals d'articles del fons de la UPF

Obtenció de documents de fora de la UPF

Préstec de documents de la UPF

Préstec de documents entre les universitats catalanes (PUC)

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món

Gestor de bibliografies

Gestors de bibliografies