Recursos digitals

Biblioteca digital: consulta tot el que la Biblioteca t'ofereix

Guies temàtiques

Microdades

Préstec i obtenció de documents

Còpies digitals d'articles del fons de la UPF

Préstec de documents d'altres universitats catalanes (PUC)

Préstec de documents de la UPF

Préstec interbibliotecari: documents d'arreu del món

Gestor de bibliografies

Gestors de bibliografies