Tria en quina fase et trobes i et mostrarem els recursos de la UPF que t'ajudaran en aquesta fase de la teva recerca.

  1. Convocatòria
  2. Sol·licitud
  3. Execució
  4. Justificació
  5. Difusió
  6. Avaluació

APC gratuïtes i descomptes per publicar en accés obert

Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP)

Difusió als mitjans de comunicació i a les xarxes socials

Gestionar el procés editorial d'una revista

Guia d'experts

Identificadors de documents

Identificadors dels investigadors

Organització d'esdeveniments (Eventum)

Planificar i difondre les dades de recerca

Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

Portal de Producció Científica (PPC)

Projectes de recerca i accés obert

Propietat industrial i intel·lectual dels resultats

Propietat intel·lectual en la publicació científica

Publicar a l'e-Repositori

Publicar a revistes científiques

Publicar dades de recerca a la UPF

Publicar en accés obert

Publicar tesis doctorals a TDX

RDI Portfolio

Recerca i innovació responsables (RRI)

Seguiment de les tesis doctorals

Signatura científica: autoria i filiació