Compres d'equipament científic i material fungible de laboratori

Compres d'equipament i programari

Contractació de serveis científics

Recursos humans