Codi de bones pràctiques científiques

Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP)

Gestió de dades de caràcter personal a la recerca