Infraestructures

Contractació d'estabulari

Disc en xarxa

Instal·lació radioactiva

Laboratori de Ciències Experimentals del Comportament (BESLab)

Monitorització

Organismes genèticament modificats i sales de cultius

Repositoris de codi

Supercomputació

Virtualització

Assessorament i formació

Assessorament tecnològic

Formació en competència digital

Prevenció de riscos i salut laboral

Serveis científico-tècnics

Serveis científico-tècnics (Campus del Mar)