El programa Ramón y Cajal és un programa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del govern espanyol que atorga ajuts a les universitats i als centres de recerca per a la contractació durant cinc anys de personal investigador doctor.


Està adreçat a personal investigador que s'hagi doctorat entre l'01/01/2011 i el 31/12/2019 -vegeu causes d'ampliació d'aquest període a l'article 19.1.a) de la convocatòria-  i que hagin realitzat estades postdoctorals d'un mínim de dos anys en altres centres o que s'hagi doctorat en una universitat estrangera. 

Web oficial de la convocatòria

Resum de la convocatòria

 Termini:  8 de febrer de 2022  a les 14h