Ajudes per a la Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

enlightenedGUIA AJUDES FPU (instruccions incorporació, renovacions, docència, incidències al llarg de l'ajuda...etc).

Informació relativa a la convocatòria 2020

 

RENOVACIONS:

enlightened AJUDES COMPLEMENTARIES PER A  ESTADES BREUS I TRASLLATS TEMPORALS (Tancat)