Ajuts a la contractació de personal investigador en formació predoctoral:

 Estatals Formació de Professorat Universitari - FPU (obertura sol·licituds 24/10) 
(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) 

Contractes Predoctorals per a la Formació de Doctors (abans FPI) OBERTA 
(Agencia Estatal de Investigación- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) 

Contractes Predoctorals de Fomació en Investigació en Salut - PFIS 
(Instituto de Salud Carlos III) 
  Autonòmics Ajuts per a la contractació de personal investigador novell - FI (TANCADA)
(Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)
  UPF Beques UPF-PHD
  Altres

Beques Obra Social "La Caixa"

Altres beques predoctorals