Ajuts a la contractació de personal investigador en formació predoctoral:

 

 

Estatals

Formació de Professorat Universitari - FPU 

(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Contractes Predoctorals per a la Formació de Doctors (abans FPI) (Agencia Estatal de Investigación- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) 

Contractes Predoctorals de Fomació en Investigació en Salut - PFIS Tancada
Convocatoria i sol·licituds 2020

(Instituto de Salud Carlos III) 

 

Autonòmics

Ajuts per a la contractació de personal investigador novell - FI 2022

(Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca)

Ajuts a la contractació predoctoral FI-SDUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) 

  UPF

Ajuts UPF-PHD (Tancada)
Altres ajuts Beques Obra Social Fundació "la Caixa" 

Altres possibilitats de finançament