Ajuts a la contractació de personal investigador en formació predoctoral:

 

 

Estatals

(Ministerio de Universidades) 

(Agencia Estatal de Investigación- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) 

(Instituto de Salud Carlos III) 

 

Autonòmics
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Altres ajuts

Altres possibilitats de finançament