El Servei de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra té per missió promoure la generació de coneixement a la UPF a través de la promoció, l'assessorament i la gestió de la participació en programes de recerca.

L'estructura organitzativa del Servei de Recerca és la següent: