Estades breus en altres centres d'I+D dels contractes predoctorals per la formació de doctors :

Els "Ajuts per a contractes predoctorals per la formació de doctors del MINECO" En el marc d'aquests ajuts s'inclou una dotació addicional que finança, per una banda, la realització d'estades per part del personal investigador predoctoral en formació i les despeses de matrícula derivades dels ensenyaments de doctorat.

Les estades hauran de tenir una durada mínima d'un mes (no hi ha una limitació màxima de mesos), comptats a partir de la data d'incorporació al centre receptor i podran gaudir-se, tant en la fase predoctoral com en la fase postdoctoral (D'acord amb la convocatòria 2022, les estades es poden fer durant tot el període d'execució de l'ajut per a la contractació, tant a l'etapa predoctoral com a la fase POP).

Imports: 6.250 euros (PRE2019), 6.860 euros (PRE2020, PRE2021 i PRE2022, PRE2023). D'aquesta dotació cal recordar que cal descomptar les matricules de doctorat al llarg dels 4 anys de l'ajut (aprox.:1.604,48 euros). Els imports finals per a les estades són de 4.645,52€ (PRE2019) i 5.255,52€ (PRE2020, PRE2021, PRE2022, PRE2023)

En els següents enllaços podeu trobar un breu resum sobre els aspectes més importants del programa segons l'any de convocatòria: convocatòries anteriors a 2018, PRE2018 i 2019, PRE2020, 2021 i 2022.

Pel que fa al seu funcionament administratiu heu de seguir les següents passes:

1. Fer la comunicació de l'estada mitjançant la web Facilit@ del MINECO (model de comunicació).

Recordeu que les estades es podran realitzar a altres centres d'R+D, públics o privats, incloent-hi empreses, estrangers o espanyols, sempre que els centres estiguin ubicats en una localitat diferent de la del centre on es desenvolupa l'activitat. Les estades hauran de tenir una durada mínima d'un mes de forma ininterrompuda, comptats a partir de la data de incorporació al centre receptor.

2. Enviar còpia al Servei de Recerca ([email protected] ; nieves.[email protected]) per a la seva validació, adjuntant el document d'acceptació del centre receptor.

3. IMPORTANT: Per la compra del bitllet caldrà que us poseu en contacte amb l'Alba Forn ([email protected]), que farà la reserva del bitllet en una de les Agencies homologades de la UPF. Un mes abans de l'inici de l'estada i prèvia sol·licitud de la persona interessada mitjançant correu electrònic a [email protected], s'abonarà el 75% de l'ajut per a les depeses d'estada (allotjament i manutenció).
 

4. Un cop finalitzada l'estada cal enviar la certificació de l'estada (model) i els comprovants despesa viatge (factura trasllat a l'aeroport) al Servei de Recerca de la UPF ([email protected]). En aquest moment s'abonarà el 25% restant de les despeses d'estada i les depeses de viatge.

5. La justificació científica de l'estada s'ha de fer incloent les dates i l'informe de l'estada en els informes de seguiment científico-tècnics.

Per a qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb el Servei de Recerca .

Informació detallada sobre la seva regulació