Visualització del contingut web

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya convoca cada any el seu programa d'ajuts Beatriu de Pinós (BP) per a la contractació durant tres anys de personal amb títol de doctor que no hagi estat titulat per la UPF o hagi fet una estada postdoctoral a l'estranger d'un mínim de dos anys. La convocatòria 2021 estableix que l'import de l'ajut és de 132.300,00 €, i inclou el cost de cada contracte durant els 3 anys de l'ajut (retribució que ha de percebre el personal investigador i quota patronal de la Seguretat Social).

Addicionalment, s'atorgarà a l'entitat beneficiària un ajut complementari de 12.000,00 euros, gestionat per la pròpia entitat, adreçat exclusivament a les activitats de formació i capacitació i a la realització d'altres accions destacades de recerca que desenvolupi la persona candidata contractada durant els tres anys de l'ajut.

 

Web oficial de la convocatòria

Resum de la convocatòria

Guia per a persones candidates