Vídeo de la sessió informativa sobre el Treball Fi de Grau (Aquesta gravació és del curs 2020-2021. Si us plau consulteu l'Aula Global actual per a les dates de lliurament específiques del curs actual)

 

El Treball Fi de Grau (TFG) té per objectiu la preparació d’un treball per avaluar l’ús de les competències necessàries per a l’obtenció del grau. Es tracta d’una activitat autònoma realitzada dins d’una assignatura especifica, conduent a l’elaboració d’un treball, a partir d’una temàtica aprovada pel professorat tutor de l’assignatura.

L’assignatura es pot fer sota dues modalitats: general i específica. La modalitat general consisteix en l’acceptació d’un dels temes proposats pel professorat encarregat de l’assignatura i la realització del treball en equips de quatre estudiants sota la tutoria d’aquest professorat. La modalitat especifica consisteix en la realització del treball individualment o en equip de fins a quatre estudiants sota la guia de professorat de la UPF diferent al propi de l’assignatura. La modalitat especifica també permet preparar el TFG amb la direcció de tutors externs a la UPF, per exemple a pràctiques externes o a intercanvis internacionals, sempre i quan compti amb l’aprovació del professorat encarregat de l’assignatura.