Recerca en Economia i Empresa

El Departament d’Economia i Empresa de la UPF està orientat cap a la recerca de qualitat, publicable en les principals revistes internacionals. Aquesta política ha tingut èxit i el Departament apareix sistemàticament en les primeres posicions de les avaluacions europees. 

A banda de comptar amb la infrastructura necessària per portar a terme una recerca d’alta qualitat, diversos factors han estat decisius per assolir aquest bon nivell de productivitat.

Primer, el Departament contracta als seus investigadors en tot el món, atenent al seu currículum. Per imposició pròpia, amb la finalitat d’impedir l’endogàmia, el Departament no contracta els seus propis doctors.

Segon, l’èxit del programa de doctorat –que ha estat reconegut per la Comissió Europea com "Programa d’Excel·lència" i que forma part de l’European Doctoral Programme juntament amb la London School of Economics, Bonn, Delta (Paris), CORE (Louvain)- ha resultat particularment estimulant a l’hora de promoure la recerca d’alta qualitat.

Tercer, els seminaris del Departament han jugat un paper primordial en la promoció dels contactes d’alt nivell.

Finalment, el Departament ha desenvolupat activament contactes amb altres institucions líders i forma part de diverses xarxes europees en les àrees de Macroeconomia, Economia de la Salut, Teoria Econòmica, Economia Experimental, Finances i Investigació Operativa. En concret, amb el recolzament financer de la Generalitat de Catalunya , el Departament juntament amb l'Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC) i el Departament de Fonaments de la Universitat Autònoma de Barcelona han establert la Barcelona School of Economics (BSE), un dels centres de recerca més importants del món.

 

Recerca i innovació responsables