Introducció al Departament d'Economia i Empresa

Des de que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va començar al 1990, el Departament d'Economia i Empresa ha evolucionat fins a esdevenir un important centre per a la investigació i l'ensenyament. El Departament s'erigeix con un dels departaments més destacats a Europa, classificat en sisè lloc en el rànquing d'Economia de la Universitat de Tilburg per al període 2004-2008 pel fet que les publicacions del seu professorat apareixen a les cinc millors revistes d'economia. Ser un departament d'economia i empresa implica ser bastant ampli i heterogeni, una comunitat internacional amb més de 20 nacionalitats diferents.

El Departament està molt involucrat en els ensenyaments a nivell de grau. Els programes de grau que s'ofereixen a la UPF han estat sistemàticament en la primera posició del rànquing elaborat pel diari espanyol El Mundo, obtenint la llicenciatura en Economia la primera posició i la diplomatura en Empresarials la segona en el rànquing d'Espanya, país ben conegut per la bona reputació de les seves escoles de negocis. El Departament també ofereix estudis de Doctorat i Màster.

La vida intel·lectual al Departament se centra en una gran varietat de seminaris setmanals de recerca (veure el Programa de Seminaris) en les àrees de Microeconomia, Macroeconomia, Economia Experimental i del Comportament, Economia Aplicada (laboral, pública i de desenvolupament), Organització Industrial, Finances, Administració, Estadística i Investigació Operativa i Econometria. A més, el departament és seu d'un gran nombre de visitants. Com a resultat, els estudiants i el professorat estan exposats a un flux setmanal continu d’investigadors, el treball dels quals es troba a les fronteres del coneixement en els seus camps.

 

Reglament del Departament

 

Reglament de la Facultat

 

Càrrecs Càrrecs

Department Organization

Department Chair
Daniel Serra

Vice Chair
Xavier Cuadras

Placement Chair
Filippo Ippolito

Mentoring Chair
Rosemarie Nagel

Director of Administration
Xavier Martinez

 

Graduate Programs

Director of the PhD Program: Jose Apesteguia

Director of the MSc in Economics: Marta Reynal-Querol

Director del MSc in Management: Gert Cornelissen i Anna Torres

Director del MSc in Finance: Filippo Ippolito

Director of the Barcelona Graduate School of Economics: Teresa Garcia-Milà

Dean of the Barcelona School of Management: Oriol Amat

Academic Director of the ESCI: Xavier Cuadras

Facultat d'Economia i Empresa

Degà: Walter Garcia-Fontes

Vicedegana d'Afers Acadèmics: Maria Inés Gundín

Vicedegana d'Economia (secretària acadèmica i coordinadora de pràctiques): Teresa Monllau

Vicedegana d'Estudiants (i responsable de tutories): Ester Oliveras

Coordinador de Mobilitat: Àngel Gil

Cap d'estudis d'Economia i International Business Economics: Elisa Alòs

Cap d'estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i d'Empresarials-Management: Joan Miralles

Cap d'estudis de Doble Grau Dret-Economia / Administració i Direcció d'Empreses: Rosa Ferrer

Directora de la USQUID d'Economia: Fina Alemany

Vocal de la Comissió de Reconeixement: Jaume Garcia