És obligatori matricular-se del TFG?

Sí, en qualsevol cas és obligatori matricular i superar l'assignatura TFG per tal de complir amb el pla d'estudis de grau.

Puc cursar el TFG a 1r, 2n o 3r curs?

No, el TFG només es pot cursar a 4t curs. Per això és necessari complir amb la progressió dels estudis (articles 2.1, 3.1.1 i 4.5.2).

Existeix la possibilitat de realitzar el TFG en un cinquè any acadèmic?

La normativa de grau indica que els estudiants han de matricular els 60 crèdits de 1r curs el primer any de matrícula a la Universitat.

Ara bé, a partir de 2n curs l'estudiant no està obligat a matricular tots els crèdits del curs, per tant, es poden cursar només algunes assignatures.

Això és aplicable al Treball Fi de Grau, en ser una assignatura de 4t curs, es pot fer en un 5è any.

Puc escollir el grup del TFG o s'adjudicarà de manera aleatòria?

Els estudiants podreu triar el grup del Treball Fi de Grau, depenent de la vostra preferència en fer-lo al 1r, 2n o 3r trimestre.

A cada trimestre hi ha dos grups per a Economia, Administració i Direcció d'Empreses i Ciències Empresariasls-Management.

Els grups en anglès seran al primer i al tercer trimestre (grup 1 i 5 respectivament).

Per a International Business Economics hi ha dos grups, un al primer i l'altre al tercer trimestre (grup 1 i 2 respectivament).

El grup es tria en el moment de la matrícula.

Puc convalidar el TFG amb un Curs de Formació Superior Professional?

No, segons normativa (article 8.1.3) el TFG no es pot reconèixer.

Puc reconèixer el TFG?

No, segons normativa (article 8.1.3) el TFG no es pot reconèixer.  

Puc realitzar el TFG si estic d'intercanvi?

Sí, sempre i quan estiguis matriculat a l'assignatura Treball Fi de Grau al trimestre corresponent (consulteu el PDA).  

On puc consultar el PDA del TFG?

A l'Aula Global de l'assignatura.  

Es proposaran temes per a desenvolupar el Treball Fi de Grau?

Consulteu el PDA de l'assignatura.

Quines directrius ha de seguir el TFG?

Consulteu el PDA de l'assignatura.

El TFG  es pot fer de forma col·lectiva? 

Sí. Consulteu el PDA de l'assignatura.

Quin és el nombre màxim d'alumnes per grup?

Consulteu el PDA de l'assignatura.

Quin és el calendari de lliurament del TFG, qualificacions, etc.?

Consulteu el PDA de l'assignatura

Puc fer el TFG en un trimestre diferent en què estic matriculat?

No. Només pots fer el TFG en el trimestre en el qual estàs matriculat.

Puc fer el TFG amb un grup diferent del que jo estic matriculat?

- Sí, sempre i quan tots els alumnes del grup del TFG estigueu matriculats en el mateix trimestre (és a dir, en cap cas pots fer el TFG amb alumnes que estiguin matriculats en un altre trimestre).

- Els grups d'alumnes poden estar formats per estudiants de diferents graus de la Facultat.

Obligatòriament he de defensar el TFG?

El professorat avaluador podrà sol·licitar la defensa presencial en els casos que ho estimi oportú.

El TFG és recuperable, en cas de suspendre'l?

Sí. Consulteu el PDA de l'assignatura.

Puc renunciar a l'avaluació del TFG?

Sí. El TFG té el mateix comportament que qualsevol altra assignatura del pla d'estudis.

Quins documents s'han d'omplir per realitzar el TFG?

Cap, ja que només caldrà matricular-se al trimestre/grup escollit.

Només en el cas de cursar la modalitat específica del TFG, s'hauran d'omplir els documents que podràs trobar a l'Aula Global de l'assignatura.

Com puc optar per la modalitat específica per fer el TFG?

Has de trobar un tutor per al teu treball (diferent als professors assignats al curs Treball de Fi de Grau) i presentar la teva proposta en el moment d'escollir el tema (inici del trimestre). En aquest moment, el tutor de l'assignatura valorarà la teva proposta i donarà el vistiplau.

El professor que dirigeixi el teu TFG haurà d'emplenar els documents que podràs trobar a l'Aula Global de l'assignatura.

La modalitat específica permet fer el TFG en grup?

Sí.

Hi ha exemples de TFG anteriors?

Al repositori digital de la biblioteca podreu consultar els millors TFG de cada curs acadèmic.

El títol del meu TFG quedarà reflectit al meu expedient / certificat d'estudis?

Sí, un cop finalitzat el teu TFG, el títol serà introduït al teu expedient, i el podràs veure juntament amb el codi i el nom de l'assigantura. 

Et recomanem que comprovis aquesta informació abans de demanar el títol de Grau.