Convocatòria ordinària 2022-23 

Dates de publicació: 

 
Per tal de poder accedir a la resolució de la segona fase del procés d'admissió haureu de seleccionar el vostre document d'identitat i introduir la data de naixement com a contrasenya tal i com segueix:  DDMMAAAA

Accés a la universitat per a més grans de 40 anys

Convocatòria 2022-2023

Inscripció dels candidats a travès del portal Accesnet: Del 16 al 28 de febrer

Publicació resultats Fase 1 del procés i convocatòria d'entrevista per als candidats que l'han superada: 20 d'abril (per a obrir el document és necessari accedir-hi amb el DNI)

Publicació del resultats de les entrevistes: Fins el 10 de maig

 

Inscripció a l’entrevista per a majors de 45 anys a través del portal Accesnet: Del 7 al 12 de juny

Publicació resultats de les entrevistes per a majors de 45 anys: 27 de juny