Recursos d'Informació

Biblioteca i Informàtica és el conjunt de professionals que tenen per missió proporcionar serveis bibliotecaris, informàtics i audiovisuals de qualitat, als membres de la comunitat universitària, per tal de contribuir a la innovació i a l'excel·lència en la docència, l'aprenentatge, la recerca i la gestió de la Universitat Pompeu Fabra.

Recursos Externs

 • JSTOR (accés des de fora de la UPF ). Base de dades d'àmbit multidisciplinari que proporciona el text complet del fons retrospectiu d'unes 1300 revistes acadèmiques en llengua anglesa. Les revistes es troben agrupades per diferents camps temàtics, principalment de les ciències socials i les humanitats. Abast cronològic: des de l'inici de cadascuna de les publicacions. No estan disponibles els últims anys (pot variar d'1 a 5 anys). Actualment, la Biblioteca està subscrita a les següents col·leccions: Arts & Sciences I, II i III.
 • ABI/INFORM Complete (accés des de fora la UPF). Base de dades bibliogràfica que recull articles de més de 3.000 revistes especialitzades en els diferents àmbits de l'economia. Conté articles a text complet amb imatges i gràfics. Inclou The Wall Street Journal and Financial Times. Abast cronològic: des de 1971 fins a l'actualitat. A més proporciona aquests altres recursos:
  • EIU ViewsWire. Cobertura d'esdeveniments empresarials i econòmics d'arreu del món.
  • ProQuest Business Dissertations. Accés al text complet de més de 18.000 tesis doctorals i tesines.
  • Estudi de casos empresarials. Inclou més de 5.200 documents de les editorials Ivey, Thunderbird, Idea Group i Darden.
  • Enllaços a Safari Business Books OnlineTM.
 • EconLit (accés des de fora de la UPF). Base de dades bibliogràfica d'àmbit econòmic produïda per l'American Economic Association. Proporciona resums d'articles de revista, llibres, working papers, etc. i enllaços a alguns articles a text complet. Conté més de 785.000 registres sobre qualsevol camp de l'economia, des del 1969 fins l'actualitat.
 • Més bases de dades d'Economia i Empresa (accés des de fora de la UPF)
 • Dades estadístiques. Guia per trobar dades estadístiques d'àmbits geogràfics diferents (Catalunya, Espanya, de diversos països d'arreu del món) i també temàtics.
 • Working papers. Trobareu serveis generals de recerca i una selecció d'institucions importants que proporcionen el text complet de documents de treball..
 • Cercadors i directoris d'Economia i Empresa