• La Facultat d'Economia i Empresa és la primera i única Facultat d'Espanya (pública o privada i de qualsevol disciplina) en rebre el Certificate for Quality in Internationalization que atorga un consorci de 14 agències d'acreditació europees.

  • Compta amb l'extraordinari potencial dels estudiants -que es caracteritzen per  un elevat nivell acadèmic i un alt índex d'internacionalització (hi ha alumnes d'intercanvi de 70 països)-, que dóna capacitat de relació i d'amistat i contactes professionals arreu del món.

  • Té professors procedents de 20 països, capdavanters en la recerca a Europa i, al mateix temps, molt rellevants al país, que fan que el Departament d'Economia i Empresa sigui reconegut com un referent internacional.
  • Imparteix el 67% de la docència en anglès. El grau en International Business Economics és integrament en anglès.
  • Fa intercanvis amb les millors universitats del món. Un total de 119 institucions reben 320 alumnes de la Facultat cada any i ens arriben 350 estudiants internacionals.

  • Les pràctiques remunerades en destacades empreses nacionals e internacionals, malgrat no ser obligatòries, arriben aquest curs a la xifra record de 1.000 pràctiques.

  • Els cinc títols de grau de la Facultat ocupen les primeres posicions en els rànquings:

 

Rànquing Posició
Times Higher Education 2022 1a. posició a nivell estatal en Economia i Negocis, 24a. a nivell europeu i 72a. a nivell mundial
QS World University Rankings 2023 1a. posició a nivell estatal en Economia, i 26a. a nivell mundial
Ranking El Mundo 2022 1a. en Economia, 2a. en Finances i Comptabilitat i 5a. en ADE
Tilburg University Economics Ranking 37a. posició a nivell global i  12a. posició a nivell europeu
Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2021 1a. posició a nivell estatal, i 40a. a nivell mundial, en matèria d'Economia.
Rànquing U.S. News & World Report (2022)

129a. del món en economia i negocis