Graus

D’acord amb la resolució del rector amb data 10 de setembre del 2021, es reprèn la docència presencial al 100% dels estudis de la Facultat d'Economia i Empresa a partir de la setmana 3 del primer trimestre.

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Grau en International Business Economics

Grau en Ciències Empresarials-Management

Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica

Grau en Filosofia, Política i Economia

 
(Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials)

Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses o Economia

(Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret)