Durada

Quatre cursos acadèmics

Preu

1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)

Places

90

Branca de coneixement

Ciències socials i jurídiques

Horaris

La dedicació als estudis és de jornada completa. L'estudiant rebrà setmanalment dues hores de teoria i una i mitja de seminaris per assignatura. La resta del procés formatiu es desenvoluparà mitjançant el seu treball personal (cada crèdit correspon a 25 hores de formació). Cada trimestre inclou deu setmanes lectives.

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 120; assignatures optatives (incloses les pràctiques externes): 54; treball de fi de grau: 6

Idiomes

Totes les assignatures s'imparteixen en anglès. És indispensable que els estudiants tinguin un nivell d'anglès corresponent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència, si bé no hauran de superar cap prova específica de nivell de competència lingüística en llengua anglesa per poder accedir al grau en International Business Economics

Organització

Facultat d'Economia i Empresa