La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF ha rebut el certificat CeQuInt, convertint-se en la primera i única d'Espanya en obtenir aquest reconeixement atorgat per catorze agències europees d'acreditació com a constatació de la incorporació d'una dimensió internacional i intercultural a l'educació superior.

Reconeixement a la tasca de la Facultat més antiga (juntament amb Dret) i amb major nombre d'estudiants de la UPF, la de Ciències Econòmiques i Empresarials, com la primera d'Espanya en rebre un certificat d'acreditació de la qualitat en el procés d'internacionalització emès per un consorci de 14 entitats europees d'acreditació.

Certificate for Quality in Internasionalisation

El reconeixement, que ara comentem, comença a gestar-se el 29 de novembre de 1989 quan el president de la Generalitat, el Conseller d'Ensenyament i els professors Enric Argullol i Andreu Mas-Colell acorden crear la llavors quarta universitat pública de Catalunya. Durant tots aquests anys, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF ha estat la punta de llança de les polítiques de modernització i internacionalització del sistema universitari de Catalunya en base a reclutar, sense endogàmia, professors de més de 20 països del món, impartir el 67% de les classes en anglès, prendre's seriosament el procés de Bolonya, rebre cada any 350 estudiants estrangers de 70 països del món i enviar 300 estudiants propis d'intercanvi i, finalment, insistir en les pràctiques fins a arribar a les 817 del passat curs 2013-2014 (un miler previstes per aquest curs 2014-15).

Quasi tot passa per la mobilitat. S'han de reclutar professors, tècnics i gestors amb la mobilitat incorporada. Així s'ha aconseguit que el grup d'Economia i Empresa de la UPF ocupi la primera posició a Espanya, la dècima a Europa (rànquing Tilburg i rànquing QS) i la quadrigèmina en el món (rànquing QS). Recentment ha arribat la notícia que dues beques de l' European Research Council han estat concedides per 2 professors d'Economia i Empresa, fet que converteix en aquest grup (que inclou CREI i IPEG) en la institució europea -qualsevol disciplina- que més ERC grants ha rebut, tema important també des del punt de vista de la supervivència donat que tota la qualitat desplegada en formació per part d'una facultat molt estressada a qui li falta recompensa pressupostària.

La contribució de la Secretaria ha estat decisiva, donat que ha hagut de desenvolupar competències interculturals i lingüístiques per tal de gestionar no només els estudiants provinents de molts països i l'encaix dels que marxen d'intercanvi, sinó també la complexitat que implica innovar en marcs burocràtics.

Procediment d'acreditació: autoinforme realitzat una vegada la Facultat es presenta voluntàriament al procés. Els dies 12 i 13 de maig del 2014 un comitè internacional, presidit pel professor Rainer Kützel ens visita i s'entrevista per separat amb estudiants, professors i càrrecs acadèmics i responsables de mobilitat internacional així com amb empleadors dels estudiants de la Facultat provinents del Consell Assessor de la mateixa. Van ser en total 250 hores de feina: 100 a càrrec de la Facultat (professors Àngel Gil, coordinador d'intercanvis i la professora Carmen Pérez, experta en English Medium Instruction, a destacar) i 150 hores a càrrec dels serveis centrals de la UPF. A destacar Pau Fernández, junt amb Macarena López de CQUID, Mònica Pellisé, Lucía Conte i Meritxell Cama d' OMA, Jordi Serret de UEPA i el Servei de Carreres Professionals.

Tanquem amb una referència a la mobilitat no sempre volguda amb uns versos de Rosalía Castro recollits en una entrada d' Anxo Sánchez amb reflexions sobre la ciència a Espanya.

¡Ánimo, compañeiros! 
Toda a terra é dos homes. 
Aquel que non veu nunca máis que a propria, 
a iñorancia o consome. 
¡Ánimo! ¡A quen se muda Dios o axuda!

(¡Ànim, companys!/ Tota la terra és dels homes./Aquell que només ha vist la seva,/la ignorància el consumeix./¡Ànim! ¡A qui es muda Deu l'ajuda!