Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

La Pompeu Fabra és la institució d’Espanya que ha rebut més ajuts europeus Starting Grant en la convocatòria del 2017

La Pompeu Fabra és la institució d’Espanya que ha rebut més ajuts europeus Starting Grant en la convocatòria del 2017

Ruben Durante i Antonio Penta, professors del Departament d’Economia i Empresa, analitzaran, respectivament, la independència dels mitjans de comunicació en l’era d’Internet i la incertesa estratègica en entorns econòmics, mentre que Carla Lancelotti, vinculada al Departament d’Humanitats, estudiarà la gestió de l’aigua per a cultius de secà en el passat.

14.09.2017

Recentment s’ha fet pública la resolució de la darrera convocatòria (2017) dels ajuts Starting Grant, concedits pel Consell Europeu de Recerca (European Research Conucil, ERC), que han obtingut 406 joves investigadors d'arreu del món.

Dels 22 investigadors que portaran a terme el seu projecte dins d’institucions de l’estat espanyol, deu ho faran a Catalunya. La Universitat Pompeu Fabra, amb tres ajuts, és la institució d’Espanya que n’ha rebut més, seguida per les universitats Carlos III de Madrid i de València, amb dos ajuts.

Amb les beques aconseguides per Ruben Durante, Antonio Penta i Carla Lancelotti, que desenvoluparan els seus projectes de recerca al campus de la Ciutadella, la Universitat ja ha aconseguit, des de l’any 2007 (en què es va crear l’ERC) dotze Starting Grants. Aquesta xifra se suma a les dotze beques Advanced Grant, vuit Consolidator Grant i tres Proff of Concept, que situen la UPF com a una de les institucions líders en la captació de recursos provinents de la Unió Europea.

La independència dels mitjans de comunicació en l’era d’Internet

Ruben Durante portarà a terme el projecte “Media Independence and Quality in the Internet Age” (MIRAGE), que examinarà com Internet ha transformat la manera de produir i difondre notícies, tant directament com a través de la seva influència en els mitjans tradicionals. També estudiarà l’efecte que la xarxa ha tingut en la independència mediàtica i en la qualitat dels continguts.

Les quatre qüestions principals sobre les quals se centrarà seran les següents: fins a quin punt els resultats dels motors de cerca estan adaptats als punts de vista polítics dels usuaris; la relació entre els ingressos de publicitat en funció de l’organització dels mitjans i la qualitat del contingut; com afecta la dependència dels mitjans cap als anunciants pel que fa a la cobertura de notícies, i finalment, de quina manera la dependència que els mitjans tenen dels bancs afecta la cobertura de notícies relacionades amb els assumptes financers.

Estratègies d’incertesa en entorns socials i les agències de màrqueting digital

Antonio Penta encapçala el projecte “Strategic Uncertainty in Economic Environments and Digital Marketing Agencies”, (SUEE), que consta de tres parts: la primera part, conjuntament amb el professor de la UPF Larbi Alaoui, vol comprendre la interacció entre els incentius dels individus, les habilitats cognitives i el comportament estratègic. I ho farà combinant treballs teòrics i experimentals, eines d’enllaç i idees de la teoria de jocs, la informàtica, la psicologia i l’economia. La segona part de la recerca utilitzarà un enfocament teòric de jocs clàssics per estudiar problemes d’”incertesa estratègica” en entorns econòmics i situacions d’interacció social.

Finalment, la tercera part, conjuntament amb F. Decarolis (EIEF) i M .Goldmanis (Royal Holloway), té com a objectiu estudiar l’impacte de la difusió de les agències de màrqueting digital en els formats de subhasta que s’utilitzen per vendre espais publicitaris en línia, un sistema en auge utilitzat per grans multinacionals.

La gestió i les pràctiques de cultiu en zones de secà

Carla Lancelotti lidera al projecte “Resilience and Adaptation in Drylands. Identifying Past Water Management Practices for Drought-Resistant Crops” (RAINDROPS), que investigarà les pràctiques de cultiu durant el passat a les zones de secà, a través d'una metodologia innovadora i fiable que ajudi a comprendre la gestió de l’aigua.

El projecte, que combinarà investigacions sobre fisiologia vegetal amb aplicacions arqueobotàniques i registres de coneixements ecològics tradicionals, analitzarà pràctiques com ara la inundació dels rius o les fonts permanents d’aigua, així com la diversitat de sistemes i de subministraments, que fan possible l’existència de sistemes de cultiu exitosos, fins i tot en entorns hiperàrids. La quantificació de l’abast d’aquestes pràctiques en el passat pot ajudar a canviar dràsticament la comprensió de l’adaptació i l’agricultura humanes, a més de proporcionar un marc més sòlid per dissenyar enfocaments de resilència i d’adaptació als canvis climàtics futurs en regions vulnerables.

Breu biografia dels tres professors que han rebut els ajuts

Rubén Durante és professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, investigador afiliat de la Barcelona GSE i del Centre for Economic Policy Research (CEPR). És doctor en Economia per la Universitat de Brown (EUA), i màster per aquesta universitat i per la Sorbonne de París.

Treballa en el camp de l’economia política, i se centra en el funcionament i en l’impacte dels mitjans tradicionals i innovadors en les societats democràtiques. Els seus treballs s’han publicat en importants revistes econòmiques, entre les quals, el Journal of Political Economy o l'American Economic Journal.

Antonio Penta és un teòric econòmic que aquest setembre del 2017 s’ha incorporat al Departament d’Economia i Empresa de la UPF i a la Barcelona GSE. Anteriorment, va estar vinculat a la Universitat de Wisconsin-Madison (EUA), primer com a professor adjunt, i després com a titular. Doctor (2010) per la Universitat de Pennsylvania, actualment és editor associat del Journal of Economic Theory. La seves línies de recerca se centren en la teoria de jocs, les subhastes, el disseny de mecanismes i la racionalitat delimitada.

Carla Lancelotti és arqueobotanista i arqueòloga quantitativa especialitzada en l’ecologia humana a llarg termini en un entorn de terres àrides. Doctora per la Universitat de Cambridge (Regne Unit), forma part del Grup de Recerca CaSES (Complexity and Socio-Ecological Dynamics) del Departament d’Humanitats.

La seva recerca combina mètodes vinculats a les ciències vegetals, l’etnografia i l’arqueologia amb anàlisis estadístiques, modelització i simulació. Estudiar interaccions entre els humans i el medi ambient, especialment en activitats relacionades amb les plantes, és el seu principal objectiu.

Uns ajuts per desenvolupar idees innovadores

L’edició 2017 dels ajuts Starting Grant, amb un finançament total de 605 milions d’euros, s’emmarca dins el programa de recerca i innovació de la UE Horitzó 2020. Cada ajut està dotat amb una quantitat que va fins als 1,5 milions d’euros, que ha de permetre als investigadors crear els seus propis equips de recerca i desenvolupar idees innovadores durant un període màxim de 5 anys.

Els investigadors receptors dels ajuts Starting Grant (escollits únicament per criteris d’excel·lència científica) han d’estar en possessió del títol de doctor amb una antiguitat d’entre 2 i 7 anys. Poden ser de qualsevol país del món, sempre i quan portin a terme el seus projectes de recerca en un dels estats membres de la Unió Europea o dels seus països associats.

Categories: