El taller de doctorat, dirigit pel coordinador de doctorat, té la funció de crear cohesió durant el primer curs de doctorat entre els estudiants i estimular el contacte entre ells. La intenció principal és atenuar la solitut pròpia del treball de recerca i fomentar l'intercanvi d'impressions en la tasca investigadora. L'assistència és de caràcter obligatori presencial. Els doctorands hauran de presentar davant la resta de doctorands els seus projectes de recerca acompanyats dels seus directors. L'horari dels tallers és de 17.00 a 19.00 h.

Programació: publicada a l'Aula Global