El taller de doctorat, dirigit pel coordinador de doctorat, té la funció de crear cohesió durant el primer curs de doctorat entre els estudiants i estimular el contacte entre ells. La intenció principal és atenuar la solitut pròpia del treball de recerca i fomentar i l'intercanvi d'impressions en la tasca investigadora. L'assistència és de caràcter obligatori. Els doctorands hauran de presentar davant la resta de doctorands els seus projectes de recerca acompanyats dels seus directors. L'horari dels tallers és de 17.00 a 19.00 h.

Aula 17/12/2019: 20.233

Aula 07/01/2020: 20.233

Aula 21/01/2020: 20.233

Aula 11/02/2020: 20.233 Aquest taller començarà a les 18.00 hores

Aula 03/03/2020: 20.233

Aula 24/03/2020: 20.233 Taller anul·lat 

Aula 14/04/2020: 23.103

Distribució dates doctorands