Programes de doctorat
9
Estudiants matriculats a doctorat
1.286
dones 675
homes 611
Estudiants de nou accés a doctorat
271
dones 141
homes 130
Tesis llegides curs anterior
117
dones 53
homes 64

Estudiants Estudiants

Estudiants matriculats a doctorat de nou ingrés

XLS

Èstudiants matriculats a doctorat

XLS

Tesis llegides segons curs de lectura

XLS

Internacionalització Internacionalització

Estudiants matriculats a doctorat segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a doctorat estrangers
XLS