Programes de doctorat
9
Estudiants matriculats a doctorat
1115
dones 580
homes 535
Estudiants de nou accés a doctorat
244
dones 117
homes 127
Tesis llegides curs anterior
188
dones 100
homes 88

Estudiants Estudiants

Estudiants matriculats a doctorat de nou ingrés

XLS

Èstudiants matriculats a doctorat

XLS

Tesis llegides segons curs de lectura

XLS

Internacionalització Internacionalització

Estudiants matriculats a doctorat segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a doctorat estrangers

XLS