Programes de doctorat
9
Estudiants matriculats a doctorat
1.397
dones 710
homes 687
Estudiants de nou accés a doctorat
336
dones 168
homes 168
Tesis llegides
206
dones 106
homes 100

Estudiants

Estudiants matriculats a doctorat de nou ingrés

XLS

Èstudiants matriculats a doctorat

XLS

Tesis llegides segons curs de lectura

XLS

Internacionalització

Estudiants matriculats a doctorat segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a doctorat estrangers

XLS