Programes de doctorat
9
Estudiants matriculats a doctorat
1317
dones 682
homes 635
Estudiants de nou accés a doctorat
281
dones 147
homes 134
Tesis llegides curs anterior
217
dones 119
homes 98

Estudiants Estudiants

Estudiants matriculats a doctorat de nou ingrés

XLS

Èstudiants matriculats a doctorat

XLS

Tesis llegides segons curs de lectura

XLS

Internacionalització Internacionalització

Estudiants matriculats a doctorat segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a doctorat estrangers

XLS