Programes de doctorat
9
Estudiants matriculats a doctorat
1333
dones 692
homes 641
Estudiants de nou accés a doctorat
301
dones 148
homes 153
Tesis llegides curs anterior
217
dones 111
homes 106

Estudiants

Estudiants matriculats a doctorat de nou ingrés

XLS

Èstudiants matriculats a doctorat

XLS

Tesis llegides segons curs de lectura

XLS

Internacionalització

Estudiants matriculats a doctorat segons nacionalitat

XLS

Estudiants matriculats a doctorat estrangers

XLS