minar

Línea d’investigació

Professorat

Art Europeu, cultures no occidentals i primitivisme.

[email protected]

[email protected]

Art i natura

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Espais interculturals, llengües i identitat

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Estudis de Gènere

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Estudis d'estètica

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Ètica i filosofia política

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Filosofia i història de les religions

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Història de la creació literària

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Història de la filosofia

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Història de l’art

[email protected]

[email protected]

Literatura comparada i estudis culturals

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Literatura i arts visuals

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Literatura moderna i contemporània

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Literatures medievals

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Mística i hermenéutica

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Mite, literatura i creença religiosa

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Teoria de la literatura

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Teoria i crítica de l’art

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Teoria i estudi de la imatge

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]