COLLOQUIUM, 2023-2024

Entre les activitats de formació del programa de Doctorat en Humanitats, el Colloquium és el marc en què, al llarg del curs acadèmic, s'ofereixen diferents seminaris amb la intenció de promoure, de manera regular, un ambient de reflexió i diàleg paral·lel al temps d'estudi i redacció de les tesis. Aquestes trobades, en incentivar l'intercanvi de models i experiències de recerca, així com els resultats transitoris, també voldrien evitar un possible aïllament intel·lectual dels doctorands.


L'assistència al Colloquium 2023-2024 és obligatòria per als doctorands de primer curs. Els doctorands rebran un certificat d'assistència en finalitzar el curs que constituirà part necessària de l'avaluació per a la seva continuïtat en el programa de doctorat.

 

Les sessions del Colloquium seran de 17.00 ha 19.00 h.


Els materials es publicaran, en breu, a l'Aula Global Colloquium.